შესვლა

სიახლე

 

ბათუმის შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის საბავშვო ბაღი

აცხადებს

მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის

2016 წლის 7 სექტემბერს 11 საათზე

შემდეგ ასაკობრივ ჯგუფებში

2-3 წლიანთა ჯგუფი - 20 ბავშვი (2013.09-დან 2014. 09-მდე)

3-4 წლიანთა ჯგუფი  -  35 ბავშვი  (2012. 09-დან 2013 09-მდე)

4-5 წლიანთა ჯგუფი  - 20 ბავშვი  (2011.09-დან 2012. 09 მდე)

რუსულენოვანი ჯგუფი - 25 ბავშვი (2010. 09-დან 2012.09-მდე)

ინგლისურენოვანი ჯგუფი - 25 ბავშვი (2010.09-დან 2012.09-მდე)

 

 მიღებისთვის საჭირო საბუთები

                                 1. დაბადების მოწმობის ასლი, ნოტარიულად დამტკიცებული,

                                        პირადი ნომრით მინიჭებული:

                                      2. ჯანმრთელობის ფორმა #100 ;

                           3. 2 ცალი ფოტო სურათი 3/4-ზე ;

                           4. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

                           5. სწავლის საფასურის გადახდის აღმნიშვნელი დამადასტურებელი საბუთი

                                --სწავლის საფასური 150 (ასორმოცდაათი ) ლარი

                                შესაბამისად მეორე ბავშვი  75 (სამოცდათხუთმეტი) ლარი;

" თიბისი ბანკის " - ნებისმიერ ფილიალში.

ანგარიშის ნომერი # GE31 TB78 2823 6020 1000 01

გისურვებთ წარმატებას

 

 

 

 

საავტორო უფლება © 2018 წმ.ილია მართლის სახელობის საბავშვო ბაღი. ყველა უფლება დაცულია.
Joomla! თავისუფალი პროგრამაა და ვრცელდება GNU General Public ლიცენზიით.